بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

لطفا".ملتمسانه.تمنا دارم.خواهشمندهستم.عاجزانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

 من بنده کوچک خود و تمام بندگانش  را که در تسخیر "جنیان" قرار

 

 

 

 

 

گرفته اند و یا مورد آزار و اذیت "جنیان" هستند و قرار می گیرند را

 

 

 

 

در ماه مبارک شعبان که مصادف است با

 

 

 

 

 

ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان اسلام و پیشوای سوم

 

 

 

 

شیعان جهان اسلام امام حسین (ع) و امام چهارم شیعان جهان

 

 

 

 

اسلام امام علی بن حسین (ع) سید ساجدین فرزندان گرامی 

 

 

 

 

پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

 

محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

 

 

 

 

و ولادت اسوه ایثار و علمدار کربلای معلا ابوالفضل العباس (ع)

 

 

 

 

 

بندگان خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

و ولادت با سعادت آخرین منجی عالم بشریت امام دوازدهم و

 

 

 

 

زنده و برحق شیعان

 

 

 

 

 

جهان اسلام  بنده خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمت ترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین

 

 

 

 

رهایی و آزادی نیکو از تسخیر "جنیان" و از آزار و اذیت "جنیان"

 

 

 

 

رهایی و آزادی نیکو عنایت فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور و نگه دار و حافظ  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده

خاص"خداوند"بخشاینده و مهربان حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

با عظمت ترین و پاکترین نشانه زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان بر روی کره زمین و من بنده کوچک خود

 و شما بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با عظمت "خداوند" من باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در سه شنبه ششم تیر 1391 و ساعت 1:21 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

لطفا".ملتمسانه.تمنا دارم.خواهشمندهستم.عاجزانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

به من بنده کوچک خود و تمام بندگانش در ماه مبارک شعبان

 

 

 

 

 

ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان اسلام و پیشوای سوم

 

 

 

 

شیعان جهان اسلام امام حسین (ع) و امام چهارم شیعان جهان

 

 

 

 

اسلام امام علی بن حسین (ع) سید ساجدین فرزندان گرامی 

 

 

 

 

پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

 

محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

 

 

 

 

و ولادت اسوه ایثار و علمدار کربلای معلا ابوالفضل العباس (ع)

 

 

 

 

 

بندگان خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

و ولادت با سعادت آخرین منجی عالم بشریت امام دوازدهم و

 

 

 

 

زنده و برحق شیعان

 

 

 

 

 

جهان اسلام  بنده خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمت ترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین

 

 

 

 

 

پیروزی های نیکو را عنایت فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور و نگه دار و حافظ  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده

خاص"خداوند"بخشاینده و مهربان حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

با عظمت ترین و پاکترین نشانه زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان بر روی کره زمین و من بنده کوچک خود

 و شما بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با عظمت "خداوند" من باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در سه شنبه ششم تیر 1391 و ساعت 1:1 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

لطفا".ملتمسانه.تمنا دارم.خواهشمندهستم.عاجزانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

به من بنده کوچک خود و تمام بندگانش در ماه مبارک شعبان

 

 

 

 

 

ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان اسلام و پیشوای سوم

 

 

 

 

شیعان جهان اسلام امام حسین (ع) و امام چهارم شیعان جهان

 

 

 

 

اسلام امام علی بن حسین (ع) سید ساجدین فرزندان گرامی 

 

 

 

 

پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

 

محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

 

 

 

 

و ولادت اسوه ایثار و علمدار کربلای معلا ابوالفضل العباس (ع)

 

 

 

 

 

بندگان خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

و ولادت با سعادت آخرین منجی عالم بشریت امام دوازدهم و

 

 

 

 

زنده و برحق شیعان

 

 

 

 

 

جهان اسلام  بنده خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمت ترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین

 

 

 

 

نیکوترین شادیها را عنایت فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور و نگه دار و حافظ  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده

خاص"خداوند"بخشاینده و مهربان حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

با عظمت ترین و پاکترین نشانه زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان بر روی کره زمین و من بنده کوچک خود وشما

بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با عظمت "خداوند" من باشد. 

 

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در سه شنبه ششم تیر 1391 و ساعت 0:58 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان اسلام و ییشوای سوم

 

 

 

 

شیعان جهان اسلام امام حسین (ع) و امام چهارم شیعان جهان

 

 

 

 

اسلام امام علی بن حسین (ع) سید ساجدین فرزندان گرامی 

 

 

 

 

پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

 

محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

 

 

 

 

و ولادت اسوه ایثار و علمدار کربلای معلا ابوالفضل العباس (ع)

 

 

 

 

 

بندگان خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

را به پیشگاه   امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان

 

 

 

 

 

جهان اسلام  بنده خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

 

حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمت ترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین را

 

 

 

 

 

 به تمام شیعیان مسلمان جهان اسلام ، من بنده کوچک

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان تبریک عرض می نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور و نگه دار و حافظ  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده

خاص"خداوند"بخشاینده و مهربان حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

با عظمت ترین و پاکترین نشانه زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان بر روی کره زمین و من بنده کوچک خود و

شما بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با عظمت "خداوند" من باشد. 

 

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در سه شنبه ششم تیر 1391 و ساعت 0:53 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

 بعثت و آغاز رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

 

 

 

 

بنده خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 را به پیشگاه   امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان

 

 

 

 

 

جهان و بنده خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

 

بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمت ترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین را

 

 

 

 

 

به تمام شیعیان مسلمان جهان اسلام ، من بنده کوچک

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان تبریک عرض می نمایم.

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور و نگه دار و حافظ  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده

خاص"خداوند"بخشاینده و مهربان بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،با عظمت ترین

و پاکترین نشانه زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان بر روی کره زمین و من بنده کوچک خود و شما

بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با عظمت "خداوند"  باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 و ساعت 20:4 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا".خواهشمند هستم.ملتمسانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

به کنه و ذات پاک خودت و به عظمت کبریایی ات و به نامها و

 

 

 

اسامی نیکو و جلاله ات و به یگانگی

 

 

 

 

و وحدانیت ات و به مهربانی و بخشندگی ات قسم  و به لوح

 

 

 

 

 

محفوظ ات و به کتاب مبین ات و به قرآن غیر قابل تحریف ات، 

 

 

 

 

 

 و تمجید شده و مورد تکریم قرار

 

 

 

 

 

گرفته ات و به ساحت مقدس بنده خاص ات ولی امر مسلمانان

 

 

 

 

 امام دوازدهم شیعیان ،امام زنده و برحق شیعیان،

 

 

 

 

و آخرین منجی عالم بشریت

 

 

 

 

 

ولی عصر (ع)،

 

 

 

 

اباصالح (ع)،

 

 

 

 

حضرت حجه ابن الحسن العسگری(ع)،

 

 

 

 

حضرت صاحب الامر (ع)،حضرت صاحب الزمان (ع)،

 

 

 

 

 امام مهدی موعود (عج) ،قائم آل محمد (ع)

 

 

 

 

، امام زمان (ع)،

 

 

 

 "بقیه الله الاعظم"(عجل الله تعالی فرجه الشریف).

 

 

  

و اجداد گرامیش از پیامبر با عظمت و دارای معجزات فراوانی که از

 

 

 

 

طرف "خداوند"بخشاینده و مهربان به این بنده خاص خود، 

 

 

 

 

پیامبر با عظمت عنایت شده بود،

 

 

 

 

حضرت ابراهیم خلیل الله(ع)،

 

 

 

 

 تا پیامبر با عظمت اسلام ،

 

 

 

 

حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) ،خاتم الانبیا(ص) ،

 

 

 

 

رسول "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 که شاید یکی از بندگان خاص تر "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

بوده و است. 

 

 

 

 

و از بنده خاص دیگر "خداوند" بخشاینده و مهربان،

 

 

 

 

ابوالبشر حضرت آدم (ع)

 

 

 

 

 اولین پیامبر "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

تا آخرین پیامبر،پیامبر مسلمانان جهان،

 

 

 

 

پیامبر اکرم (ص) با معجزه با عظمت فرستاده شده از طرف

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان،کتاب قرآن مجید با عظمت و

 

 

 

 

 

 اهل بیت و خاندان پاک و با عصمتش ،چهارده معصوم (ع)،

 

 

 

 

 و دوازده امام (علیهم السلام )

 

 

 

 

 و دخت گرامی اش فاطمه الزهرا (س) بنده خاص "خداوند"

 

 

 

 

بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 و همسر گرامی اش امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)

 

 

 

 

بنده خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان و امام اول شیعان

 

 

 

 

 

 و  

 

 

 

فرزندان گرامیشان بندگان خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان :

 

 

 

 

 

 امام دوم بر حق شیعان،امام حسن مجتبی (ع) ،

 

 

 

 

 امام حسن بن علی (ع).

 

 

 

 

 

و امام سوم بر حق شیعان ،سید الشهدا اباعبدالله الحسین (ع)،

 

 

 

 

امام حسین بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام چهارم بر حق شیعان امام سجاد ،

 

 

 

 

 

امام زین العابدین،سید ساجدین،

 

 

 

 

امام علی بن حسین (ع).

 

 

 

وفرزند گرامی اش امام پنجم بر حق شیعان ،امام محمد باقر(ع) ،

 

 

 

 

 امام محمد بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام  ششم بر حق شیعان

 

 

 

 

امام جعفرصادق (ع).

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هفتم بر حق شیعان باب الحوائج،

 

 

 

 امام موسی کاظم (ع)،

 

 

 

 

امام موسی بن جعفر(ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هشتم بر حق شیعان

 

 

 

امام رضا (ع)،

 

 

 

امام علی بن موسی الرضا (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام نهم بر حق شیعان امام جواد (ع)،

 

 

 

 

امام محمد تقی (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام دهم بر حق شیعان  امام هادی (ع)،

 

 

 

 

امام علی بن نقی(ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام یازدهم بر حق شیعان

 

 

 

 

 امام حسن عسگری (ع).

 

 

 

 

 

از تمام تقصیرات و خطاها و گناهان من بنده کوچک خود

 

 

 

 و تمام بندگانت بگذر و من بنده

 

 

 

 

کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را مورد عفو

 

 

 

و بخشندگی خود قرار دهید.

 

 

 

 

و آبروی نیکو و آرامش نیکوتر بدون وجود وحضور "جنیان" و بدون

 

 

 

 

آزار و اذیت "جنیان"و سلامتی نیکو  و عمر نیکو و کار نیکوتر و

 

 

 

 مرگ نیکو

 

 

 

 

عنایت فرمایید.

 

 

 

 

و من بنده کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را

 

 

 

که در تسخیر "جنیان" و یا "جن"زده شده و یا مورد آزار و اذیت

 

 

 

 

"جنیان"  قرار گرفته و یا قرار می گیرند را هر چه زودتر یاری رسانید

 

 

 

 

و هرچه زودتر از تسخیر "جنیان"درآورده و آرامش نیکوتر و

 

 

 

 

 رهایی نیکو از "جنیان"و آزادی عمل نیکو و

 

 

 

 

زندگی آزاد نیکو و  دعای نیکو بدون حضور و وجود "جنیان"

 

 

 

 

 و آزار و اذیت "جنیان" 

 

 

 

 

 عنایت فرماید.

 

 

 

 

 

آمین یا "خداوند" بخشاینده و مهربان جهانیان.

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا"،خواهشمند هستم، ملتمسانه، استدعا دارم:

 

 

 

 

دعاهای نیکوی من بنده کوچک خود و تمام بندگانت

 

 

 

 

 را در مورد دیگر بندگانت و من بنده کوچک خود را هرچه

 

 

 

 

زودتر مستجاب گردان و برآورده ساز.

 

 

 

 

انشاالله.

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد خداوند بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان نگه دار و حافظ و یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با

عظمت "خداوند" بخشاینده و مهربان (من) باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 و ساعت 23:35 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

 

شهادت امام هفتم شیعان جهان،

 

 

 

 

 

 

بنده خاص"خداوند" بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

امام موسی کاظم (ع) فرزند محترم پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

 

 

 

 را به امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده خاص

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمت ترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین را به

 

 

 

 

تمام شیعیان مسلمان جهان اسلام ،من بنده کوچک

 

 

 

 

 

"خداوند"بخشاینده و مهربان تسلیت عرض می نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور و نگه دار و حافظ  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان و بنده

خاص"خداوند"بخشاینده و مهربان بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،اروحناه فداه،با عظمت ترین

و پاکترین نشانه زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان بر روی کره زمین و من بنده کوچک خود و شما

بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با عظمت "خداوند" من باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 و ساعت 23:24 |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

به نام  خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

لطفا".ملتمسانه.خواهشمندهستم.عاجزانه.استدعا دارم.:

 

 

 

 

وسایل ظهور  امام دوازدهم و زنده و برحق شیعان جهان

 

 

 

 

 و بنده خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه شریف)،اروحناه فداه،

 

 

 

 

 

با عظمترین و پاکترین نشانه

 

 

 

 

 

زنده باقی مانده "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

بر روی کره زمین را هر چه زودتر فراهم نمایید.

 

 

 

 

 

 

انشاالله.

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان نگه دار و حافظ و یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه کنندگان وبلاگ با

عظمت"خداوند" من وبلاگ باشد.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 و ساعت 23:21 |

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 

 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا".خواهشمند هستم.ملتمسانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

به کنه و ذات پاک خودت و به عظمت کبریایی ات و به نامها و

 

 

 

اسامی نیکو و جلاله ات و به یگانگی

 

 

 

 

و وحدانیت ات و به مهربانی و بخشندگی ات قسم  و به لوح

 

 

 

 

 

محفوظ ات و به کتاب مبین ات و به قرآن غیر قابل تحریف ات، 

 

 

 

 

 

 و تمجید شده و مورد تکریم قرار

 

 

 

 

 

گرفته ات و به ساحت مقدس بنده خاص ات ولی امر مسلمانان

 

 

 

 

 امام دوازدهم شیعیان ،امام زنده و برحق شیعیان،

 

 

 

 

و آخرین منجی عالم بشریت

 

 

 

 

 

ولی عصر (ع)،

 

 

 

 

اباصالح (ع)،

 

 

 

 

حضرت حجه ابن الحسن العسگری(ع)،

 

 

 

 

حضرت صاحب الامر (ع)،حضرت صاحب الزمان (ع)،

 

 

 

 

 امام مهدی موعود (عج) ،قائم آل محمد (ع)

 

 

 

 

، امام زمان (ع)،

 

 

 

 "بقیه الله الاعظم"(عجل الله تعالی فرجه الشریف).

 

 

  

و اجداد گرامیش از پیامبر با عظمت و دارای معجزات فراوانی که از

 

 

 

 

طرف "خداوند"بخشاینده و مهربان به این بنده خاص خود، 

 

 

 

 

پیامبر با عظمت عنایت شده بود،

 

 

 

 

حضرت ابراهیم خلیل الله(ع)،

 

 

 

 

 تا پیامبر با عظمت اسلام ،

 

 

 

 

حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) ،خاتم الانبیا(ص) ،

 

 

 

 

رسول "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 که شاید یکی از بندگان خاص تر "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

بوده و است. 

 

 

 

 

و از بنده خاص دیگر "خداوند" بخشاینده و مهربان،

 

 

 

 

ابوالبشر حضرت آدم (ع)

 

 

 

 

 اولین پیامبر "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

تا آخرین پیامبر،پیامبر مسلمانان جهان،

 

 

 

 

پیامبر اکرم (ص) با معجزه با عظمت فرستاده شده از طرف

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان،کتاب قرآن مجید با عظمت و

 

 

 

 

 

 اهل بیت و خاندان پاک و با عصمتش ،چهارده معصوم (ع)،

 

 

 

 

 و دوازده امام (علیهم السلام )

 

 

 

 

 و دخت گرامی اش فاطمه الزهرا (س) بنده خاص "خداوند"

 

 

 

 

بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 و همسر گرامی اش امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)

 

 

 

 

بنده خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان و امام اول شیعان

 

 

 

 

 

 و  

 

 

 

فرزندان گرامیشان بندگان خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان :

 

 

 

 

 

 امام دوم بر حق شیعان،امام حسن مجتبی (ع) ،

 

 

 

 

 امام حسن بن علی (ع).

 

 

 

 

 

و امام سوم بر حق شیعان ،سید الشهدا اباعبدالله الحسین (ع)،

 

 

 

 

امام حسین بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام چهارم بر حق شیعان امام سجاد ،

 

 

 

 

 

امام زین العابدین،سید ساجدین،

 

 

 

 

امام علی بن حسین (ع).

 

 

 

وفرزند گرامی اش امام پنجم بر حق شیعان ،امام محمد باقر(ع) ،

 

 

 

 

 امام محمد بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام  ششم بر حق شیعان

 

 

 

 

امام جعفرصادق (ع).

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هفتم بر حق شیعان باب الحوائج،

 

 

 

 امام موسی کاظم (ع)،

 

 

 

 

امام موسی بن جعفر(ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هشتم بر حق شیعان

 

 

 

امام رضا (ع)،

 

 

 

امام علی بن موسی الرضا (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام نهم بر حق شیعان امام جواد (ع)،

 

 

 

 

امام محمد تقی (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام دهم بر حق شیعان  امام هادی (ع)،

 

 

 

 

امام علی بن نقی(ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام یازدهم بر حق شیعان

 

 

 

 

 امام حسن عسگری (ع).

 

 

 

 

 

از تمام تقصیرات و خطاها و گناهان من بنده کوچک خود

 

 

 

 و تمام بندگانت بگذر و من بنده

 

 

 

 

کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را مورد عفو

 

 

 

و بخشندگی خود قرار دهید.

 

 

 

 

و آبروی نیکو و آرامش نیکوتر بدون وجود وحضور "جنیان" و بدون

 

 

 

 

آزار و اذیت "جنیان"و سلامتی نیکو  و عمر نیکو و کار نیکوتر و

 

 

 

 مرگ نیکو

 

 

 

 

عنایت فرمایید.

 

 

 

 

و من بنده کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را

 

 

 

که در تسخیر "جنیان" و یا "جن"زده شده و یا مورد آزار و اذیت

 

 

 

 

"جنیان"  قرار گرفته و یا قرار می گیرند را هر چه زودتر یاری رسانید

 

 

 

 

و هرچه زودتر از تسخیر "جنیان"درآورده و آرامش نیکوتر و

 

 

 

 

 رهایی نیکو از "جنیان"و آزادی عمل نیکو و

 

 

 

 

زندگی آزاد نیکو و  دعای نیکو بدون حضور و وجود "جنیان"

 

 

 

 

 و آزار و اذیت "جنیان" 

 

 

 

 

 عنایت فرماید.

 

 

 

 

 

آمین یا "خداوند" بخشاینده و مهربان جهانیان.

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا"،خواهشمند هستم، ملتمسانه، استدعا دارم:

 

 

 

 

دعاهای نیکوی من بنده کوچک خود و تمام بندگانت

 

 

 

 

 را در مورد دیگر بندگانت و من بنده کوچک خود را هرچه

 

 

 

 

زودتر مستجاب گردان و برآورده ساز.

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد خداوند بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان نگه دار و حافظ و یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه کنندگان این وبلاگ

باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در جمعه نوزدهم خرداد 1391 و ساعت 20:47 |

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 

 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا"،خواهشمند هستم، ملتمسانه، استدعا دارم:

 

 

 

 

دعاهای نیکوی من بنده کوچک خود و تمام بندگانت

 

 

 

 

 را در مورد دیگر بندگانت و من بنده کوچک خود را هرچه

 

 

 

 

زودتر مستجاب گردان و برآورده ساز.

 

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد خداوند بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه

 کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در جمعه نوزدهم خرداد 1391 و ساعت 20:35 |

        بسم الله الرحمن الرحیم          

 

  

 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 من بنده کوچک "خداوند" بخشاینده و مهربان که در تسخیر

 

 

 

 

"جنیان"در آمده ام و از آزار و اذیت جنیان بیش از یکسال است

 

 

 

 

 

معذب هستم.لطفا".خواهشمند هستم. برای من بنده کوچک و

 

 

 

 

 

گناهکار "خداوند" بخشاینده و مهربان تمامی بندگان "خداوند"

 

 

 

 

بخشاینده و مهربان که گناهکار بوده ومورد آزار و اذیت" جنیان"

 

 

 

 

هستند.دعای نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان و یکتا و واحد

 

 

 

 

انجام دهید.اجر دعا نیکو و کار نیکو نزد "خداوند "بخشاینده

 

 

 

 

 

و مهربان محفوظ است. بی شک. هر بنده "خداوند"بخشاینده و

 

 

 

 

 

مهربان که در تسخیر "جنیان و یا مورد آزار و اذیت "جنیان" قرار

 

 

 

 

 

 می گیرد.را لطفا".خواهشمند هستم.هرگز دیوانه و یا دارای

 

 

 

 

 وهم و یا خیال و یا دارای بیماری روانی و روحی و

 

 

 

 

 یا روان پریشی نپندارید.زیرا دنیا و کره زمین فقط متعلق

 

 

 

 

 

به انسان ها (بندگان"خداوند" بخشاینده و مهربان) نبوده و

 

 

 

 

 

 نیست.و در کتاب آسمانی قرآن تکریم شده

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان،که بر پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

 

،پیامبر انسان و "جنیان"،در شانزده سوره، از "جن"

 

 

 

 

 

فرمایش داشته است.در آيات کتاب مقدس قرآن مورد

 

 

 

 

 

تمجید شده سه کلمه «الجن»، «جانّ» و «الجنّه» وجود دارد.

 

 

 

 

 

کلمه «جن» 22 مرتبه، واژه‌ «جانّ» 7 مرتبه ولي شاید به معني

 

 

 

 

 

"جنّ" نباشد و کلمه «جنّه» هم 3 بار که شاید حدود سی و دو

 

 

 

 

مرتبه و سوره هفتاد و دوم کتاب مقدس آسمانی قرآن كريم مورد

 

 

 

 

 

تمجید شده و غیر قابل تحریف و تحریف نشده نيز نام سوره ای

 

 

 

 

 

کامل به نام"جنّ" است ،"خداوند" بخشاینده و مهربان .

 

 

 

 

 

و سوره ای کامل به نام "جن" در کتاب آسمانی قرآن 

 

 

 

 

 

"خداوند"بخشاینده و مهربان وجود داشته و دارد.و در سوره

 

 

 

 

 

"ناس" کتاب آسمانی قرآن با عظمت و مورد احترام

 

 

 

 

 

 مسلمانان جهان از شر و وسوسه "جنیان" و انسانهای

 

 

 

 

 

(بندگان "خداوند"بخشاینده ومهربان) نانیکو بایستی به

 

 

 

 

 

 "خداوند"بخشاینده و مهربان پناه برد و

 

 

 

 

 

 

یاری و کمک و مساعدت و مدد خواست.

            

                                                           

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد خداوند بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان نگه دار و حافظ و یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش

 

مطالعه کنندگان این وبلاگ باشد.

 

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در جمعه نوزدهم خرداد 1391 و ساعت 20:16 |

    بسم الله الرحمن الرحیم          

 

  

 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

 من بنده کوچک "خداوند" بخشاینده و مهربان که در تسخیر

 

 

 

 

"جنیان"در آمده ام و از آزار و اذیت جنیان بیش از یکسال است

 

 

 

 

 

معذب هستم.لطفا".خواهشمند هستم. برای من بنده کوچک و

 

 

 

 

 

گناهکار "خداوند" بخشاینده و مهربان تمامی بندگان "خداوند"

 

 

 

 

بخشاینده و مهربان که گناهکار بوده ومورد آزار و اذیت" جنیان"

 

 

 

 

هستند.دعای نیکو نزد "خداوند" بخشاینده و مهربان و یکتا و واحد

 

 

 

 

انجام دهید.اجر دعا نیکو و کار نیکو نزد "خداوند "بخشاینده

 

 

 

 

 

و مهربان محفوظ است. بی شک. هر بنده "خداوند"بخشاینده و

 

 

 

 

 

مهربان که در تسخیر "جنیان و یا مورد آزار و اذیت "جنیان" قرار

 

 

 

 

 

 می گیرد.را لطفا".خواهشمند هستم.هرگز دیوانه و یا دارای

 

 

 

 

 وهم و یا خیال و یا دارای بیماری روانی و روحی و

 

 

 

 

 یا روان پریشی نپندارید.زیرا دنیا و کره زمین فقط متعلق

 

 

 

 

 

به انسان ها (بندگان"خداوند" بخشاینده و مهربان) نبوده و

 

 

 

 

 

 نیست.و در کتاب آسمانی قرآن تکریم شده

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان،که بر پیامبر عظیم الشان اسلام

 

 

 

 

 

،پیامبر انسان و "جنیان"،در شانزده سوره، از "جن"

 

 

 

 

 

فرمایش داشته است.در آيات کتاب مقدس قرآن مورد

 

 

 

 

 

تمجید شده سه کلمه «الجن»، «جانّ» و «الجنّه» وجود دارد.

 

 

 

 

 

کلمه «جن» 22 مرتبه، واژه‌ «جانّ» 7 مرتبه ولي شاید به معني

 

 

 

 

 

"جنّ" نباشد و کلمه «جنّه» هم 3 بار که شاید حدود سی و دو

 

 

 

 

مرتبه و سوره هفتاد و دوم کتاب مقدس آسمانی قرآن كريم مورد

 

 

 

 

 

تمجید شده و غیر قابل تحریف و تحریف نشده نيز نام سوره ای

 

 

 

 

 

کامل به نام"جنّ" است ،"خداوند" بخشاینده و مهربان .

 

 

 

 

 

و سوره ای کامل به نام "جن" در کتاب آسمانی قرآن 

 

 

 

 

 

"خداوند"بخشاینده و مهربان وجود داشته و دارد.و در سوره

 

 

 

 

 

"ناس" کتاب آسمانی قرآن با عظمت و مورد احترام

 

 

 

 

 

 مسلمانان جهان از شر و وسوسه "جنیان" و انسانهای

 

 

 

 

 

(بندگان "خداوند"بخشاینده ومهربان) نانیکو بایستی به

 

 

 

 

 

 "خداوند"بخشاینده و مهربان پناه برد و

 

 

 

 

 

 

یاری و کمک و مساعدت و مدد خواست.

            

                                                           

 

 

 

 

 

التماس دعا نیکو نزد خداوند بخشاینده و مهربان.

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان نگه دار و حافظ و یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش

 

مطالعه کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در چهارشنبه دهم خرداد 1391 و ساعت 22:40 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا".خواهشمند هستم.ملتمسانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

به کنه و ذات پاک خودت و به عظمت کبریایی ات و به یگانگی

 

 

 

 

و وحدانیت ات و به مهربانی و بخشندگی ات قسم  و به لوح

 

 

 

 

 

محفوظ ات و به کتاب مبین ات و به قرآن غیر قابل تحریف ات، 

 

 

 

 

 

 و تمجید شده و مورد تکریم قرار

 

 

 

 

 

گرفته ات و به ساحت مقدس بنده خاص ات ولی امر مسلمانان

 

 

 

 

 امام دوازدهم شیعیان ،امام زنده و برحق شیعیان،

 

 

 

 

ولی عصر (ع)،

 

 

 

 

اباصالح (ع)،

 

 

 

 

حضرت حجه ابن الحسن العسگری(ع)،

 

 

 

 

حضرت صاحب الامر (ع)،حضرت صاحب الزمان (ع)،

 

 

 

 

 امام مهدی موعود (عج) ،قائم آل محمد (ع)

 

 

 

 

، امام زمان (ع)،

 

 

 

 "بقیه الله الاعظم"(عجل الله تعالی فرجه الشریف).

 

 

  

و اجداد گرامیش از پیامبر با عظمت و دارای معجزات فراوانی که از

 

 

 

 

طرف "خداوند"بخشاینده و مهربان به این بنده خاص خود، 

 

 

 

 

پیامبر با عظمت عنایت شده بود،

 

 

 

 

حضرت ابراهیم خلیل الله(ع)،

 

 

 

 

 تا پیامبر با عظمت اسلام ،

 

 

 

 

حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) ،خاتم الانبیا(ص) ،

 

 

 

 

رسول "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 که شاید یکی از بندگان خاص تر "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

بوده و است. 

 

 

 

 

و از بنده خاص دیگر "خداوند" بخشاینده و مهربان،

 

 

 

 

ابوالبشر حضرت آدم (ع)

 

 

 

 

 اولین پیامبر "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

تا آخرین پیامبر،پیامبر مسلمانان جهان،

 

 

 

 

پیامبر اکرم (ص) با معجزه با عظمت فرستاده شده از طرف

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان،کتاب قرآن مجید با عظمت و

 

 

 

 

 

 اهل بیت و خاندان پاک و با عصمتش ،چهارده معصوم (ع)،

 

 

 

 

 و دوازده امام (علیهم السلام )

 

 

 

 

 و دخت گرامی اش فاطمه الزهرا (س) بنده خاص "خداوند"

 

 

 

 

بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 و همسر گرامی اش امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)

 

 

 

 

بنده خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان و امام اول شیعان

 

 

 

 

 

 و  

 

 

 

فرزندان گرامیشان بندگان خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان :

 

 

 

 

 

 امام دوم بر حق شیعان،امام حسن مجتبی (ع) ،

 

 

 

 

 امام حسن بن علی (ع).

 

 

 

 

 

و امام سوم بر حق شیعان ،سید الشهدا اباعبدالله الحسین (ع)،

 

 

 

 

امام حسین بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام چهارم بر حق شیعان امام سجاد ،

 

 

 

 

 

امام زین العابدین،سید ساجدین،

 

 

 

 

امام علی بن حسین (ع).

 

 

 

وفرزند گرامی اش امام پنجم بر حق شیعان ،امام محمد باقر(ع) ،

 

 

 

 

 امام محمد بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام  ششم بر حق شیعان

 

 

 

 

امام جعفرصادق (ع).

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هفتم بر حق شیعان باب الحوائج،

 

 

 

 امام موسی کاظم (ع)،

 

 

 

 

امام موسی بن جعفر(ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هشتم بر حق شیعان

 

 

 

امام رضا (ع)،

 

 

 

امام علی بن موسی الرضا (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام نهم بر حق شیعان امام جواد (ع)،

 

 

 

 

امام محمد تقی (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام دهم بر حق شیعان  امام هادی (ع)،

 

 

 

 

امام علی بن نقی(ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام یازدهم بر حق شیعان

 

 

 

 

 امام حسن عسگری (ع).

 

 

 

 

 

از تمام تقصیرات و خطاها و گناهان من بنده کوچک خود

 

 

 

 و تمام بندگانت بگذر و من بنده

 

 

 

 

کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را مورد عفو

 

 

 

و بخشندگی خود قرار دهید.

 

 

 

 

و آبروی نیکو و آرامش نیکوتر بدون وجود وحضور "جنیان" و بدون

 

 

 

 

آزار و اذیت "جنیان"و سلامتی نیکو  و عمر نیکو و کار نیکوتر و

 

 

 

 مرگ نیکو

 

 

 

 

عنایت فرمایید.

 

 

 

 

و من بنده کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را

 

 

 

که در تسخیر "جنیان" و یا "جن"زده شده و یا مورد آزار و اذیت

 

 

 

 

"جنیان"  قرار گرفته و یا قرار می گیرند را هر چه زودتر یاری رسانید

 

 

 

 

و هرچه زودتر از تسخیر "جنیان"درآورده و آرامش نیکوتر و

 

 

 

 

 رهایی نیکو از "جنیان"و آزادی عمل نیکو و

 

 

 

 

زندگی آزاد نیکو و  دعای نیکو بدون حضور و وجود "جنیان"

 

 

 

 

 و آزار و اذیت "جنیان" 

 

 

 

 

 عنایت فرماید.

 

 

 

 

 

آمین یا "خداوند" بخشاینده و مهربان جهانیان.

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا"،خواهشمند هستم، ملتمسانه، استدعا دارم:

 

 

 

 

دعاهای نیکوی من بنده کوچک خود و تمام بندگانت

 

 

 

 

 را در مورد دیگر بندگانت و من بنده کوچک خود را هرچه

 

 

 

 

زودتر مستجاب گردان و برآورده ساز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعای نیکو.

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه

 کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در سه شنبه نهم خرداد 1391 و ساعت 18:56 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا"،خواهشمند هستم، ملتمسانه، استدعا دارم:

 

 

 

 

دعاهای نیکوی من بنده کوچک خود و تمام بندگانت

 

 

 

 

 را در مورد دیگر بندگانت و من بنده کوچک خود را هرچه

 

 

 

 

زودتر مستجاب گردان و برآورده ساز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه

 کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در سه شنبه نهم خرداد 1391 و ساعت 18:53 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا".خواهشمند هستم.ملتمسانه.استدعا دارم:

 

 

 

 

 

 

به کنه و ذات پاک خودت و به عظمت کبریایی ات و به یگانگی

 

 

 

 

و وحدانیت ات و به مهربانی و بخشندگی ات قسم  و به لوح

 

 

 

 

 

محفوظ ات و به کتاب مبین ات و به قرآن غیر قابل تحریف ات، 

 

 

 

 

 

 و تمجید شده و مورد تکریم قرار

 

 

 

 

 

گرفته ات و به ساحت مقدس بنده خاص ات ولی امر مسلمانان

 

 

 

 

 امام دوازدهم شیعیان ،امام زنده و برحق شیعیان،

 

 

 

 

ولی عصر (ع)،

 

 

 

 

اباصالح (ع)،

 

 

 

 

حضرت حجه ابن الحسن العسگری(ع)،

 

 

 

 

حضرت صاحب الامر (ع)،حضرت صاحب الزمان (ع)،

 

 

 

 

 امام مهدی موعود (عج) ،قائم آل محمد (ع)

 

 

 

 

، امام زمان (ع)،

 

 

 

 "بقیه الله الاعظم"(عجل الله تعالی فرجه الشریف).

 

 

  

و اجداد گرامیش از پیامبر با عظمت و دارای معجزات فراوانی که از

 

 

 

 

طرف "خداوند"بخشاینده و مهربان به این بنده خاص خود، 

 

 

 

 

پیامبر با عظمت عنایت شده بود،

 

 

 

 

حضرت ابراهیم خلیل الله(ع)،

 

 

 

 

 تا پیامبر با عظمت اسلام ،

 

 

 

 

حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) ،خاتم الانبیا(ص) ،

 

 

 

 

رسول "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 که شاید یکی از بندگان خاص تر "خداوند" بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

بوده و است. 

 

 

 

 

و از بنده خاص دیگر "خداوند" بخشاینده و مهربان،

 

 

 

 

ابوالبشر حضرت آدم (ع)

 

 

 

 

 اولین پیامبر "خداوند"بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

تا آخرین پیامبر،پیامبر مسلمانان جهان،

 

 

 

 

پیامبر اکرم (ص) با معجزه با عظمت فرستاده شده از طرف

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان،کتاب قرآن مجید با عظمت و

 

 

 

 

 

 اهل بیت و خاندان پاک و با عصمتش ،چهارده معصوم (ع)،

 

 

 

 

 و دوازده امام (علیهم السلام )

 

 

 

 

 و دخت گرامی اش فاطمه الزهرا (س) بنده خاص "خداوند"

 

 

 

 

بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 و همسر گرامی اش امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)

 

 

 

 

بنده خاص "خداوند" بخشاینده و مهربان و امام اول شیعان

 

 

 

 

 

 و  

 

 

 

فرزندان گرامیشان بندگان خاص "خداوند"بخشاینده و مهربان :

 

 

 

 

 

 امام دوم بر حق شیعان،امام حسن مجتبی (ع) ،

 

 

 

 

 امام حسن بن علی (ع).

 

 

 

 

 

و امام سوم بر حق شیعان ،سید الشهدا اباعبدالله الحسین (ع)،

 

 

 

 

امام حسین بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام چهارم بر حق شیعان امام سجاد ،

 

 

 

 

 

امام زین العابدین،سید ساجدین،

 

 

 

 

امام علی بن حسین (ع).

 

 

 

وفرزند گرامی اش امام پنجم بر حق شیعان ،امام محمد باقر(ع) ،

 

 

 

 

 امام محمد بن علی (ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام  ششم بر حق شیعان

 

 

 

 

امام جعفرصادق (ع).

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هفتم بر حق شیعان باب الحوائج،

 

 

 

 امام موسی کاظم (ع)،

 

 

 

 

امام موسی بن جعفر(ع).

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام هشتم بر حق شیعان

 

 

 

امام رضا (ع)،

 

 

 

امام علی بن موسی الرضا (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام نهم بر حق شیعان امام جواد (ع)،

 

 

 

 

امام محمد تقی (ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام دهم بر حق شیعان  امام هادی (ع)،

 

 

 

 

امام علی بن نقی(ع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فرزند گرامی اش امام یازدهم بر حق شیعان

 

 

 

 

 امام حسن عسگری (ع).

 

 

 

 

 

از تمام تقصیرات و خطاها و گناهان من بنده کوچک خود

 

 

 

 و تمام بندگانت بگذر و من بنده

 

 

 

 

کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را مورد عفو

 

 

 

و بخشندگی خود قرار دهید.

 

 

 

 

و آبروی نیکو و آرامش نیکوتر بدون وجود وحضور "جنیان" و بدون

 

 

 

 

آزار و اذیت "جنیان"و سلامتی نیکو  و عمر نیکو و کار نیکوتر و

 

 

 

 مرگ نیکو

 

 

 

 

عنایت فرمایید.

 

 

 

 

و من بنده کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان و تمام بندگانت را

 

 

 

که در تسخیر "جنیان" و یا "جن"زده شده و یا مورد آزار و اذیت

 

 

 

 

"جنیان"  قرار گرفته و یا قرار می گیرند را هر چه زودتر یاری رسانید

 

 

 

 

و هرچه زودتر از تسخیر "جنیان"درآورده و آرامش نیکوتر و

 

 

 

 

 رهایی نیکو از "جنیان"و آزادی عمل نیکو و

 

 

 

 

زندگی آزاد نیکو و  دعای نیکو بدون حضور و وجود "جنیان"

 

 

 

 

 و آزار و اذیت "جنیان" 

 

 

 

 

 عنایت فرماید.

 

 

 

 

 

آمین یا "خداوند" بخشاینده و مهربان جهانیان.

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

 

لطفا"،خواهشمند هستم، ملتمسانه، استدعا دارم:

 

 

 

 

دعاهای نیکوی من بنده کوچک خود و تمام بندگانت

 

 

 

 

 را در مورد دیگر بندگانت و من بنده کوچک خود را هرچه

 

 

 

 

زودتر مستجاب گردان و برآورده ساز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعای نیکو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه

 

کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در دوشنبه هشتم خرداد 1391 و ساعت 21:41 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

با عرض سلام به شما خوانندگان این وبلاگ بندگان

 

 

 

 

"خداوند" این وبلاگ خواهشمند هستم اگر دارای

 

 

 

 

تجربه در این زمینه هستند.لطفا" خواهشمند

 

 

 

 

هستم.تجربیات شخصی خود را در اختیار این بنده

 

 

 

 

کوچک "خداوند"بخشاینده و مهربان قرار دهند.

 

 

 

 

با تشکر از شما بندگان "خداوند" خوانندگان این

 

 

 

 

وبلاگ شخصی.

 

 

 

 

 

 

التماس دعای نیکو.

 

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه

 

کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در دوشنبه هشتم خرداد 1391 و ساعت 18:15 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

 

خداوند بخشاینده و مهربان:

 

 

 

 

لطفا".خواهشمند هستم.ملتمسانه.استدعا دارم:

 

 

 

یکی از بزرگترین آرزوهای من بنده کوچک خود و

 

 

 

 

شاید دیگر بندگانت را که در تسخیر جنیانت هستند

 

 

 

 

 

و یا "جن"زده شده اند و یا مورد آزار و

 

 

 

 

 

اذیت "جنیان" هستند را بر آورده ساز. 

 

 

 

 

 

 

 

آمین یا "خداوند" جهانیان

 

 

 

 

 

 

 

التماس دعای نیکو

 

 

 

 

 

 

"خداوند" بخشاینده و مهربان یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه

 

کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در دوشنبه هشتم خرداد 1391 و ساعت 17:56 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

 

 

 

من بنده کوچک "خداوند" دارای مشکلات عدیده ای از جمله

 

 

 

بزرگترین مشکلم آزاز و اذیت "جنیان" هستم.از شما خوانندگان

 

 

 

این وبلاگ التماس دعا و راهنمایی در مورد رفع این مشکل بزرگ

 

 

 

دارم.

 

 

 

 

 

التماس دعای نیکو

 

 

 

 

 

"خداوند" یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه کنندگان این وبلاگ باشد.


+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در یکشنبه هفتم خرداد 1391 و ساعت 19:11 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

من بنده کوچک "خداوند" از آزار و اذیت جنیان بیش

 

 

 

از یکسال است معذب هستم.لطفا"و عاجزانه

 

 

 

خواستار هستم برای من بنده کوچک و گناهکار "خداوند"

 

 

 

و تمامی بندگان "خداوند" که گناهکار بوده و مورد

 

 

 

آزار و اذیت "جنیان" هستند.دعا نیکو نزد "خداوند"

 

 

 

داشته باشید.

 

 

 

 

اجر دعا نیکو و کار نیکو

 

 

 

 

نزد "خداوند" محفوظ است.

 

 

 

 

بی شک.

 

 

 

 

هر بنده "خداوند" که در تسخیر و یا مورد آزار و

 

 

 

 

اذیت "جنیان" قرار می گیرد.را لطفا" هرگز دیوانه و یا

 

 

 

دارای وهم و یا خیال نپندارید.و یا بندگان "خداوند" که از آزار و

 

 

 

اذیت "جنیان" رنج می برند را لطفا" مورد تمسخر قرار ندهید و در

 

 

مورد تمام بندگان "خداوند"بخشاینده و مهربان و خصوصا" بندگان

 

 

"خداوند"بخشاینده و مهربان که از آزار واذیت "جنیان" رنج

 

 

می برند.و شما مشکل این عده (بنده های "خداوند") را می

 

 

دانید راز دار باشید.زیرا "خداوند" بندگانش را که رازدار نبوده و

 

 

 

غیبت در مورد دیگر بندگانش انجام می دهندرا دوست ندارد.و

 

 

 

بندگانش را که رازدار واقعی بندگانش

 

 

 

هستند را دوست دارد.

 

 

 

 

بی شک.

 

 

 

 

زیرا دنیا و کره زمین

 

 

 

فقط متعلق به انسان ها(بندگان"خداوند") نبوده و

 

 

 

نیست.و در قرآن کریم "خداوند" موکدا" درباره"جنیان"

 

 

فرمایشاتی داشته است. و سوره ای از قرآن مجید را به سوره

 

 

 

"جن" اختصاص داده است.ودر سوره "الناس" قرآن کریم از شر و

 

 

وسوسه "جنیان" و "انسانهای" نانیکو آمده است که می بایستی

 

 

"خداوند"را یادکرده و به او ("خداوند") پناه برد.و من در طول

 

 

 

عمر نانیکو خود لحظه ای تصور

 

 

 

نداشتم که مورد تسخیر و یا آزار و اذیت "جنیان" قرار می گیرم.

 

 

 

البته دیده و شنیده بوده ام بندگان"خداوند" که مورد آزار و اذیت

 

 

 

"جنیان" قرار می گیرند و یا قرار گرفته اند. اگرچه باور و یا درک این

 

 

موضوع (جن زده شدن)برای من بنده کوچک "خداوند" سخت و

 

 

 

مشکل بود.ولی این موضوع واقعی و صحت داشته و دارد.منتظر

 

 

 

راهنمایی و دعای نیکو شما بنده های "خداوند"هستم.روزگار

 

 

 

بسیار سخت و دشواری را سپری می کنم.بار دیگر می خواهم

 

 

 

لطفا"و عاجزانه شما مطالعه کنندگان این وبلاگ.

 

 

 

وبلاگ با عظمت "خداوند " من.

 

 

 

درباره من بنده کوچک "خداوند" و تمام بندگانی که مورد آزار و

 

 

 

اذیت"جنیان" هستند  نزد "خداوند" با عظمت دعا نیکو داشته

 

 

 

باشید. 

 

 

التماس دعا.

 

 

 

 

 

 

"خداوند" یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه کنندگان این وبلاگ باشد.

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در یکشنبه هفتم خرداد 1391 و ساعت 19:5 |

به نام خداوند بخشاینده و مهربان 

 

 

 

 

من بنده کوچک "خداوند" از آزار و اذیت جنیان بیش

 

 

 

از یکسال است معذب هستم.لطفا"و عاجزانه

 

 

 

خواستار هستم برای من بنده کوچک و گناهکار "خداوند"

 

 

 

و تمامی بندگان "خداوند" که گناهکار بوده و مورد

 

 

 

آزار و اذیت "جنیان" هستند.دعا نیکو نزد "خداوند"

 

 

 

داشته باشید.

 

 

 

 

اجر دعا نیکو و کار نیکو

 

 

 

 

نزد "خداوند" محفوظ است.

 

 

 

 

بی شک.

 

 

 

 

هر بنده "خداوند" که در تسخیر و یا مورد آزار و

 

 

 

 

اذیت "جنیان" قرار می گیرد.را لطفا" هرگز دیوانه و یا

 

 

 

دارای وهم و یا خیال نپندارید.و یا بندگان "خداوند" که از آزار و

 

 

 

اذیت "جنیان" رنج می برند را لطفا" مورد تمسخر قرار ندهید و در

 

 

مورد تمام بندگان "خداوند"بخشاینده و مهربان و خصوصا" بندگان

 

 

"خداوند"بخشاینده و مهربان که از آزار واذیت "جنیان" رنج

 

 

می برند.و شما مشکل این عده (بنده های "خداوند") را می

 

 

دانید راز دار باشید.زیرا "خداوند" بندگانش را که رازدار نبوده و

 

 

 

غیبت در مورد دیگر بندگانش انجام می دهندرا دوست ندارد.و

 

 

 

بندگانش را که رازدار واقعی بندگانش

 

 

 

هستند را دوست دارد.

 

 

 

 

بی شک.

 

 

 

 

زیرا دنیا و کره زمین

 

 

 

فقط متعلق به انسان ها(بندگان"خداوند") نبوده و

 

 

 

نیست.و در قرآن کریم "خداوند" موکدا" درباره"جنیان"

 

 

فرمایشاتی داشته است. و سوره ای از قرآن مجید را به سوره

 

 

 

"جن" اختصاص داده است.ودر سوره "الناس" قرآن کریم از شر و

 

 

وسوسه "جنیان" و "انسانهای" نانیکو آمده است که می بایستی

 

 

"خداوند"را یادکرده و به او ("خداوند") پناه برد.و من در طول

 

 

 

عمر نانیکو خود لحظه ای تصور

 

 

 

نداشتم که مورد تسخیر و یا آزار و اذیت "جنیان" قرار می گیرم.

 

 

 

البته دیده و شنیده بوده ام بندگان"خداوند" که مورد آزار و اذیت

 

 

 

"جنیان" قرار می گیرند و یا قرار گرفته اند. اگرچه باور و یا درک این

 

 

موضوع (جن زده شدن)برای من بنده کوچک "خداوند" سخت و

 

 

 

مشکل بود.ولی این موضوع واقعی و صحت داشته و دارد.منتظر

 

 

 

راهنمایی و دعای نیکو شما بنده های "خداوند"هستم.روزگار

 

 

 

بسیار سخت و دشواری را سپری می کنم.بار دیگر می خواهم

 

 

 

لطفا"و عاجزانه شما مطالعه کنندگان این وبلاگ.

 

 

 

وبلاگ با عظمت "خداوند " من.

 

 

 

درباره من بنده کوچک "خداوند" و تمام بندگانی که مورد آزار و

 

 

 

اذیت"جنیان" هستند  نزد "خداوند" با عظمت دعا نیکو داشته

 

 

 

باشید. 

 

 

التماس دعا.

 

 

 

 

 

 

"خداوند" یار و یاور من بنده کوچک خود و شما بندگانش مطالعه کنندگان این وبلاگ باشد.

 

+ نوشته شده توسط علی بنده"خداوند" در جمعه پنجم خرداد 1391 و ساعت 23:45 |


Powered By
BLOGFA.COM